Дума Описание
еквивалентен еквивалентна, еквивалентно, мн. еквивалентни, прил.
Който се използва като еквивалент; равностоен, равнозначен. Еквивалентен обмен.
// нареч. еквивалентно.
// същ. еквивалентност, еквивалентността, ж.