Дума Описание
еквивалент мн. еквиваленти, (два) еквивалента, м.
Нещо, равностойно на друго, което може напълно да го замени.