Дума Описание
екватор мн. екватори, (два) екватора, м.
Въображаема окръжност, която дели земното кълбо на северно и южно.
// прил. екваторен, екваторна, екваторно, мн. екваторни.
// прил. екваториален, екваториална, екваториално, мн. екваториални. Екваториален климат. Екваториална зона.