Дума Описание
еквам екваш, несв. и екна, св.
Почвам изведнъж да еча. Екна песен. Екнаха десетки гласове.