Дума Описание
екарисаж мн. екарисажи, (два) екарисажа, м.
1. Само ед. Преработка чрез висока температура на животински трупове и на месни отпадъци.
2. Предприятие за такава преработка, както и сградата и мястото, където то се намира.
// прил. екарисажен, екарисажна, екарисажно, мн. екарисажни.