Дума Описание
екам екаш, несв.
Спец. В езикознанието — произнасям "е" вместо "я" в някои позиции. В Западна България хората екат.