Дума Описание
екав екава, екаво, мн. екави, прил.
Спец. При който вместо "я" в някои позиции се изговаря "е". Екав изговор.