Дума Описание
ек екът, ека, мн. екове, (два) ека, м.
1. Ехо. Екът на балкана.
2. Ехтеж, кънтеж. Ек от падаща вода.