Дума Описание
ейдетизъм (рус. эйдетизм по гр. eidesis 'познание' + -изъм)
Псих. Възпроизвеждане на зрителни представи с яркост, много близка до тази на реалното възприятие.
// прил. ейдетичен.