Дума Описание
езофаг (нлат. oesophagus от гр. oisophagos)
Анат. Хранопровод.