Дума Описание
езотеризъм (фр. esoterisme от гр. esoterikos 'вътрешен')
Рел. Норма, според която тайните извори на вярата се разкриват само на ограничен кръг посветени.
// прил. езотеричен и езотерически.