Дума Описание
езоповски езоповска, езоповско, мн. езоповски, прил.
• Езоповски език.
1. Спец. В литературознанието - езикът на баснописците, чието основно средство е алегорията.
2. Писмена или устна реч, изпъстрена с думи, употребени в преносен смисъл, за да се замаскират мислите и преките аналогии.