Дума Описание
езичник мн. езичници, м.
Последовател на ези-чеството; идолопоклонник.