Дума Описание
езичество само ед.
Религия, основана на поклонението на много богове; идолопоклонство.