Дума Описание
езикознание само ед.
Наука за езика; лингвистика.