Дума Описание
езиковед мн. езиковеди, м.
Учен, специалист по езикознание.
// прил. езиковедски, езиковедска, езиковедско, мн. езиковедски. Езиковедски подход.