Дума Описание
ези само ед.
Една от двете страни на монета — на която е означена стойността ѝ.