Дума Описание
езеро мн. езера, ср.
Голям естествен или изкуствен водоем, затворен отвсякъде от брегове.
// прил. езерен, езерна, езерно, мн. езерни. Езерна вода.