Дума Описание
ездач мн. ездачи, м.
1. Лице, което язди животно, обикновено кон.
2. Лице, което се занимава с конен спорт.
3. Лице, което управлява моторно средство, обикновено мотоциклет.