Дума Описание
езда само ед.
1. Яздене, обикновено на кон.
2. Спец. В спорта — яздене на кон като спортна дисциплина.
3. Управляване с висока скорост на моторно средство, обикновено мотоциклет, като спортно занимание или за развлечение.