Дума Описание
ежеседмичник мн. ежеседмичници, (два) ежеседмичника, м.
Периодично издание, което излиза един път всяка седмица.