Дума Описание
ежемесечник мн. ежемесечници, (два) ежемесечника, м.
Периодично издание, което излиза един път всеки месец.