Дума Описание
ежба мн. ежби, ж.
Кавга, разправия, вражда.Няма спасение от тия ежби.