Дума Описание
ежа се ежиш се, мин. св. ежих се, мин. прич. ежил се, несв.
1. За животно, птица — изправям козината или перушината си нагоре, обикновено в знак на раздразнение. Виж го тоя пуяк как се ежи!
2. Прен. Разг. Настръхвам, заканвам се, заплашвам в израз на раздразнение. Само се ежиш, нищо не правиш!
3. Прен. Разг. Надувам се, пъча се. И за какво ли толкова се ежи!