Дума Описание
едър едра, едро, мн. едри, прил.
1. Който има размери, значително по-големи от средните. Едър кон. Едра жена. Едри капки пот. Едри сълзи.
2. Който притежава значителни материални възможности и собственост в размери, по-големи от стандартните. Едър земевладелец.
3. Значителен, важен. Няма едри и дребни факти.
// нареч. едро.
// същ. едрина, ж.
• Едра риба. Разг. Виден, богат човек.
• Едра шарка. Разг. Вариола.
• Едър добитък. За домашни животни — крава, вол, бивол, кон и др. • Едри пари/монети/банкноти. С по-голяма стойност, цели. • На едро. За покупко-продажба на стоки — в големи количества. • Говоря на едро. Разг. Преувеличавам, лъжа.