Дума Описание
едро- Първа съставна част на сложни думи със значение едър, голям по размери, напр. едроглав, едрогърдест, едрозъб, едрозърнест, едроклас, едролик, едролистен, едромащабен, едромлян, едропанелен, едросеменен, едроформатен.