Дума Описание
еднообразен еднообразна, еднообразно, мн. еднообразни, прил.
Винаги или навсякъде един и същ. Еднообразна обстановка. Еднообразен живот. Еднообразна музика.
// нареч. еднообразно.
// същ. еднообразие, ср. Еднообразието на дните я убиваше.