Дума Описание
едноличен еднолична, еднолично, мн. еднолични, прил.
1. Който се осъществява от едно лице.
2. Спец. Който е собственост на едно лице или е сам.