Дума Описание
еднозначен еднозначна, еднозначно, мн. еднозначни, прил.
1. Който има само едно значение. Еднозначна дума.
2. Който по точно определен начин следва друг или се извежда от него.
3. Който няма варианти. Проблемът има еднозначно решение.
4. Който е точно определен по съдържание и не допуска различни тълкувания. Еднозначен отговор.
// нареч. еднозначно.
// същ. еднозначност, еднозначността, ж.