Дума Описание
едновремешен едновремешна, едновремешно, мн. едновремешни, прил.
Разг. Който е съществувал отдавна, преди много години. Приказваш ми за едновремешни работи.