Дума Описание
едновластен едновластна, едновластно, мн. едновластни. прил.
Който единствен разполага с властта или при който властта е в ръцете само на едно лице.