Дума Описание
еди-къде неопр. нареч.
Във възпроизведена реч — за специфициране на определено място от говорещия като неопределено пред слушащия поради неактуалността му в дадената ситуация. Не ти ли е казвал, че като пътувал за еди-къде, се запознал с една чужденка.
— еди-къде си. За подсилване на неопределеността пред слушащия.