Дума Описание
еди-колко неопр. мест.
Във възпроизведена реч — за специфициране на определено количество от говорещия като неопределено пред слушащия поради неактуалността му в дадената ситуация. Хвалеше ми се, че дал еди-колко за колата си.
— еди-колко си. За подсилване на неопределеността пред слушащия.