Дума Описание
еди-кога неопр. нареч.
Във възпроизведена реч — за специфициране на определено време от говорещия като неопределено пред слушащия поради неактуалността му в дадената ситуация. Беше споменал, че срещата е еди-кога, ама аз напълно забравих.
— еди-кога си. За подсилване на неопределеността пред слушащия. Заминавал еди-кога си и нямал време да сс занимава с мене.