Дума Описание
еди-какъв еди-каква, еди-какво, мн. еди-какви, неопр. мест.
Във възпроизведена реч — за специфициране на определен признак от говорещия като неопределен пред слушащия поради неактуалността му в дадената ситуация. Имала еди-какви тоалети, всеки ден ги сменяла.
— еди-какъв си, еди-каква си, еди-какво си, мн. еди-какви си.
1. За подсилване на неопределеността пред слушащия.
2. За изтъкване на значимостта на признака. Той не е еди-какъв си, той е най-добрият.