Дума Описание
еди-какво неопр. мест.
Във възпроизведена реч - за специфициране на определено нещо от говорещия като неопределено пред слушащия поради неактуалност в дадената ситуация. Все това слушам: еди-какво направил, еди-какво купил.
- еди-какво си. За подсилване на неопределеността пред слушащия.