Дума Описание
еди-как неопр. нареч.
Във възпроизведена реч — за специфициране на определен начин от говорещия като неопределен пред слушащия поради неактуалност в дадената ситуация. И понеже щяла да я шие еди-как, и трябвало много време.
— еди-как си. За подсилване на неопределеността пред слушащия.