Дума Описание
единоначалие само ед.
Еднолично управление (обикновено в армията).