Дума Описание
единомислие само ед.
Еднаквост във възгледи и мислене.