Дума Описание
единодушие само ед.
Пълно съгласие в мнения и/или действия.