Дума Описание
единодействие само ед.
Съгласуваност и единство в действията, работата.