Дума Описание
единовластие само ед.
Управление, при което цялата власт е в ръцете на едно лице.