Дума Описание
единоборство само ед.
Борба между двама, един срещу един.