Дума Описание
единичен единична, единично, мн. единични, прил.
Само по/от един, единствен, отделен, самостоятелен, изолиран. В единични случаи. Единичен екземпляр. Единичен прозорец. Единична стая. Единични изстрели.
// същ. единичност, единичността, ж.