Дума Описание
единен единна, единно, мн. единни, прил.
1. Общ, еднакъв за всички. Единни цени.
2. Еднороден, цялостен, хомогенен. Единен процес.
3. Задружен, сплотен. Трябва да бъдем единни.
// същ. единност, единността, ж.