Дума Описание
едикт мн. едикти, (два) едикта, м. Истор.
1. В римското право — известие на преторите за правовите норми, към които ще се придържат по време на дейността си.
2. Важен указ на император, крал, управител.