Дума Описание
едема (нлат. aedema от гр. oidema)
Мед. Оток на тъкан.