Дума Описание
едем само ед.
Според Библията — земният рай.