Дума Описание
егоцентризъм само ед.
Крайна форма в проявата на егоизъм, когато личното аз се поставя над всичко и всички.
// прил. егоцснтричен, егоцентрична, егоцентрично, мн. егоцентрични. Егоцентрична личност.