Дума Описание
еготизъм (фр. egotisme от англ. egotism по лат. ego 'аз' + -/- (за избягване на зев) + -изъм)
Филос. Прекалено чувство за значението на собствената личност.
// прил. еготичен.
// същ. еготист.